Lună: iunie 2019

Parteneri de practică

Descriere meserii

Filme de prezentare

Laborator conducere auto
Laborator electrotehnică
Laborator mecanică
Laborator mecatronică
Laborator textile
Laborator design vestimentar

Practică mecanică
Practică mecanică1
Practică mecanică 2
Practică Tinichigiu-vopsitor auto
Practică electrotehnică
Practică electronică
Practică bucătari
Practică frizer-coafor
Practică confecționer produse textile

Prezentări meserii

Prezentare pentru calificarea OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ
Prezentare pentru calificarea MECANIC AUTO
Prezentare pentru calificarea TINICHIGIU VOPSITOR AUTO
Prezentare pentru calificarea ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE
Prezentare pentru calificarea ELECTRONIST APARATE ŞI ECHIPAMENTE
Prezentare pentru calificarea LUCRĂTOR HOTELIER
Prezentare pentru calificarea BUCĂTAR
Prezentare pentru calificarea OSPĂTAR
Prezentare pentru calificarea CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE
Prezentare pentru calificarea FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST
Prezentare meserii în limba maghiară

Detalii despre meserii găsiţi aici.
Mergi la inceput

Specializări

Şcoala noastră are următoarele specializări:
Liceu:

 • profil tehnic:
  • Tehnician de telecomunicaţii
  • Tehnician electronist
  • Tehnician electrician electronist auto
  • Tehnician în instalaţii electrice
  • Tehnician electromecanic
  • Tehnician electrotehnist
  • Tehnician în transporturi
  • Tehnician mecatronist
  • Tehnician în industria textilă
 • profil servicii:
  • Tehnician în hotelărie
  • Tehnician în administraţie
  • Organizator banqueting
  • Coafor stilist

Şcoala profesională de 3 ani:

 • Electronist aparate și echipamente
 • Electrician exploatare joasă tensiune
 • Electromecanic utilaje și instalații industriale
 • Operator la mașini cu comandă numerică
 • Mecanic auto
 • Tinichigiu vopsitor auto
 • Lucrător hotelier
 • Bucătar
 • Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
 • Confecționer produse textile
 • Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist

Şcoala postliceală:

 • Tehnician infrastructură rețele telecomunicații
 • Tehnician electromecanic auto
 • Tehnician operator mașini cu comandă numerică
 • Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții
 • Agent turism-ghid
 • Creator – proiectant îmbrăcăminte
 • Stilist

Istoric

Şcoala noaststatuia2ră a fost înfiinţată la 1 septembrie 1966 sub denumirea de „Liceul industrial pentru construcţii de maşini”, având două clase la cursul de zi şi două la cursul seral, cu specializările: „tehnologia construcţiilor de maşini” şi „maşini şi aparate electrice”. A fost primul liceu industrial înfiinţat în judeţul Bihor.

Având o evoluţie dinamică, şcoala şi-a mărit în timp atât numărul de clase, cât şi specializările, schimbându-şi de câteva ori şi denumirea. Astfel, pe lângă specializările tehnologia construcţiilor de maşini şi maşini şi aparate electrice, au apărut specializări ca: sculer matriţer, mecanic auto, forjor tratamentist, mecanic maşini şi utilaje, prelucrător cu tehnici de precizie, electrician întreţinere şi reparaţii în construcţii de maşini.

În aceşti ani, denumirea şcolii s-a schimbat astfel:

 • din 1976 se schimbă denumirea în „Liceul de mecanică nr. 1”;
 • din 1977 devine „Liceul industrial nr. 1”;
 • din 1979 îşi schimbă denumirea în „Grup şcolar industrial pentru construcţii de maşini”;
 • din 1993 se transformă în Grup Şcolar „Traian Vuia”;
 • din 2001 a devenit Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, denumire pe care o deţine şi în prezent.

În 1990 s-au schimbat o parte din specializări, s-a înfiinţat Şcoala postliceală, iar din 1991 s-a înfiinţat Şcoala de şoferi.

În prezent funcţionează 68 de clase cu aproximativ 1700 elevi şi cuprinde: liceu – curs de zi şi seral, şcoală profesională şi şcoală postliceală.

Ziua Colegiului Tehnic „Traian Vuia”, Oradea

Odată cu venirea verii, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea se îmbracă de sărbătoare.

Pe de o parte, ziua de 5 Iunie marchează nașterea pedagogului Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învăţământului românesc, care, în 1881, a înfiinţat la Bucureşti prima şcoală cu predare în limba română, Şcoala de la Sfântul Sava. Astfel, din anul 2007, în fiecare unitate de învățământ din țară se sărbătorește în această dată Ziua Învățătorului. A fi profesor în ziua de azi e o adevărată provocare, dar și o fascinație, în același timp. Suntem dascăli, educatori, îndrumători ai tinerilor ce în curând vor deveni viitorul acestei ţări. Avem în mână societatea în formare, suntem, deci, direct răspunzători de crearea acesteia. Meseria de educator nu se sfârşeşte după ce păşim dincolo de poarta şcolii sau după finalizarea orelor. Suntem responsabili de societatea în devenire pe tot parcursul vieţii. Nu putem spune „Sunt în concediu” sau „Am zi liberă, deci nu trebuie să-mi fac meseria”. Această meserie nu cunoaşte timp liber şi tocmai acest aspect o face deosebită şi, totodată, sublimă.

Pe de altă parte, în acest an se împlinesc 147 de ani de la nașterea patronului spiritual al colegiului nostru, Traian Vuia, care ne-a oferit aripile educației pentru a putea zbura în lume, dar ne-a amintit mereu unde ne sunt rădăcinile.

În al treilea rând, în 2019 se împlinesc 53 de ani de la înființarea școlii, care, în 1966,  purta denumirea „Liceul Industrial pentru
Construcţii de Maşini”. Din anul 2001, se numeşte Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, iar în 2016 școala și-a deschis larg porțile incluzând Colegiul Tehnic „Andrei Șaguna”, ajungând în prezent la 1700 de elevi școlarizați în trei forme de învăţământ:  liceu (cursuri de zi,
seral și frecvență redusă), școală profesională și școală postliceală, în domenii: Mecanică, Electric, Electronică automatizări, Electromecanică, Turism și alimentație, Economic, Estetica și îngrijirea corpului omenesc, Industrie textilă și pielărie, Prelucrarea lemnului.
Pentru a marca aceste evenimente speciale din viața noastră de dascăli, miercuri, 5 iunie 2019, au avut loc diverse activități reunite sub tema „Viziune europeană în școala mea”, care au îmbinat tradiția cu modernitatea, transdisciplinaritatea cu momentele solemne, educația
formală cu cea nonformală, într-o atmosferă de sărbătoare. Timp de patru ore, elevii au avut parte de experiențe inedite, jocuri și concursuri, expoziții, artă culinară și creație vestimentară.

Concursul „Promovarea ariilor protejate de pe teritoriul României”, care a vizat familiarizarea elevilor și a comunității locale cu existența unor spații cu regim diferit, și-a desfășurat etapa județeană, iar lucrările selectate din județul Bihor vor participa la etapa regională în 14 iunie 2019 alături de cele din școlile partenere ale proiectului cu același nume, din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Covasna, Giurgiu și Vâlcea.

Concursul „Diversitate europeană – Educație, cultură și spiritualitate” a urmărit îmbunătățirea cunoștințelor elevilor despre geografia, istoria, educația și religia unor țări din Uniunea Europeană, elevii bucurându-se de noile achiziții informaționale și de premiile câștigate.

Activitatea „eTwinning, o poartă deschisă spre Europa”, partea a diseminării proiectului european ”eTwinning – Yourights” i-a provocat pe elevi să realizeze filmulețe și prezentări PPT în care să includă informații referitoare la istoria democrației în țara noastră, personalități ce au contribuit la menținerea acesteia și laureați ai premiului Nobel pentru Pace. În cadrul concursului KAHOOT, elevii și-au testat cunoștințele referitoare la instituții și organizații internaționale ce militează pentru respectarea drepturilor omului.

Activitatea „Quiz” a urmărit consolidarea și evaluarea cunoștințelor elevilor referitoare avantajele și dezavantajele relațiilor și rețelelor instituționale între statele Uniunii Europene.

Lecțiile transdisciplinare din cadrul proiectului „Educația inter și transdisciplinară, o punte între gimnaziu și liceu” au fost desfășurate în viziune europeană, deschizând o nouă abordare a poeziei prin mecatronică, a marketingului, chimiei și biologiei în analiza corectă a produselor de pe raftul magazinelor, a limbilor străine și geografiei
prin proiectele internaționale și a ochiului uman din triplă perspectivă: artă, fizică și biologie.

Elevii și-au prezentat lucrările în cadrul expozițiilor „Anul omagial al satului românesc” și „Traian Vuia,patronul nostru spiritual” prin care și-au arătat măiestria artistică și grafică în surprinderea unor detalii reprezentative pentru folclorul autohton și din activitatea inginerului-inventator.

„Copilăria” este titlul activității din cadrul proiectului cu același nume, coordonat de „Love Bihor”, în colaborare cu școala noastră, ce a constat într-o paradă a ținutelor vestimentare confecționate pentru copiii cu cerințe educative speciale din „Centrul Școlar Bonitas”. Ansamblul estetic a fost completat de elevii de la calificarea profesională Coafor-stilist.

Elevii s-au întrecut pe ei înșiși în prepararea unor specialități culinare din Grecia, Italia, Cipru, Portugalia și România în cadrul atelierului de gastronomie „Diversitatea europeană în gastronomie”, fiind recompensați cu premii și aprecieri.

Totodată, elevii au avut ocazia să participe la diferite dezbateri având ca nucleu educația. Invitatul special din partea firmei Eberspeacher, partener al școlii noastre, a accentuat importanța cunoașterii tendinței de responsabilizare socială a angajatorilor și a comunității în general, sub tema „Responsabilitatea socială a companiilor”, iar dezbaterea „Educația, calea spre succes”, s-a axat pe rolul educației în viața
tinerilor, șansele lor sporite prin educație, cauzele și consecințele lipsei educației în dezvoltarea personală.

Cea de a doua parte a evenimentelor dedicate zilei de 5 Iunie s-a desfășurat în cadrul unui careu festiv, unde elevii și profesorii care s-au remarcat la olimpiade și concursuri școlare au fost premiați, în aplauzele elevilor, profesorilor și invitaților. Ștefan Andrei, clasa a XI-a, a obținut Locul I la faza județeană a Olimpiadei de Mecatronică, Petrușan Alex, clasa a XI-a, Locul III, în cadrul aceleiași etape și Filip Paul, clasa a XII-a, Locul I. Lui Gui David, clasa a XI-a, i-a revenit Locul I la faza județeană a Concursului pe meserii, calificarea profesională Mecanic auto și Mențiune, la faza națională. La Olimpiada de Textile s-au remarcat elevii: Pavel Paul, clasa a XII-a, Locul I la faza județeană și Mențiune, la cea națională desfășurată la Iași, Șandor Tania, clasa a XII-a, Locul II și Scorțea Bianca, clasa a XI-a,  Locul III la faza județeană. „Știu și aplic” este un concurs național, organizat de Inspectoratele Teritoriale de Muncă județene, iar la faza națională, echipajul nostru format din elevele Scorțea Bianca și Kadas Karina, ambele în clasa a XI-a, a ocupat Locul I. Concursul național „Junior Designer” organizat de Facultatea de Textile și Pielărie, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași l-a premiat pe elevul Boroș Alexandru, clasa a XI-a, cu Locul I, iar pe eleva Berinde Adelina, din aceeași clasă, cu Locul III.

Nu au fost uitați nici profesorii care s-au evidențiat prin rezultate deosebite, nici cei care au contribuit la promovarea imaginii școlii prin diferite proiecte educative internaționale, naționale, regionale sau județene: Erasmus+ Europarteneriat pentru dobândirea de competențe tehnice în domeniul electric; Erasmus+  Prácticas en el estranjero, titularul, Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo, din Madrid; proiectul internațional ”It s Not Just Work”, în colaborare cu „Istituto di Intruzione Superiore Ciampini Boccardo”, Italia; proiectul internațional desfășurat pe platforma eTwinning ”Yourights”; proiectul „Poveşti care schimbă lumea”, finanţat de Fundaţia Comunitară Oradea, din Fondul „Bursa Talentelor”; proiectul regional „Promovarea ariilor protejate de pe teritoriul României”; proiectul județean „Educația inter și transdisciplinară, o punte între gimnaziu și liceu”; proiectul județean „Le drame en classe – petit festival de théâtre francophone”; proiectul județean „eSafety în școală și în afara ei”.

Printre invitații evenimentului se numără partenerii școlii ce susțin activitatea didactică, colegi, foști colegi, elevi și părinți. Domnul viceprimar Florin Birta a apreciat activitățile organizate și proiectele internaționale, regionale și județene în care este implicat Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, învățământul dual ce se desfășoară în foarte bune condiții în cadrul școlii noastre,  asigurând sprijinul autorităților locale în demersul instructiv-educativ. Domnul inspector școlar general adjunct prof. Florin Buștea a transmis mesajul domnului inspector școlar general prof. Alin-Florin Novac Iuhas prin care acesta transmite „La mulți ani!” tuturor dascălilor și elevilor prezenți la festivități, urându-le multă sănătate și succese în tot ceea ce își propun.

Momentul ludic al festivităților a constat într-un flashmob prin care elevii ne-au impresionat prin spontaneitatea și bucuria tinereții, ilustrând prin baloane tricolore viziunea școlii asupra apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Visurile lor s-au înălțat odată cu baloanele, iar „Oda bucuriei”, scrisă de poetul german Friedrich Schiller, muzica aparținându-i lui Ludwig van Beethoven, le-a acompaniat până în zare.

Festivitățile s-au încheiat cu depuneri de coroane și flori la statuia lui Traian Vuia din incinta școlii, în semn de apreciere și recunoștință.

Îi salutăm respectuos și noi pe toți dascălii care, ani de-a rândul, au transmis o fărâmă din sufletul lor elevilor, le-au ghidat zborul și i-au educat pentru viață.

Prof. Cheregi Mihaela