Specializări

Şcoala noastră are următoarele specializări:
Liceu:

 • profil tehnic:
  • Tehnician de telecomunicaţii
  • Tehnician în automatizări
  • Tehnician electronist
  • Tehnician electrician electronist auto
  • Tehnician proiectant CAD
  • Tehnician în instalaţii electrice
  • Tehnician electromecanic
  • Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
  • Tehnician electrotehnist
  • Tehnician în transporturi
  • Tehnician mecatronist
  • Tehnician designer vestimentar
  • Tehnician în industria textilă
 • profil servicii:
  • Tehnician în turism
  • Tehnician în hotelărie
  • Tehnician în administraţie
  • Tehnician în activităţi economice
  • Organizator banqueting
  • Coafor stilist

Şcoala profesională de 3 ani:

 • Electronist aparate și echipamente
 • Electronist rețele de telecomunicații
 • Electrician exploatare joasă tensiune
 • Electromecanic utilaje și instalații industriale
 • Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
 • Operator la mașini cu comandă numerică
 • Mecanic auto
 • Tinichigiu vopsitor auto
 • Sculer-matrițer
 • Lucrător hotelier
 • Bucătar
 • Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
 • Comerciant – vânzător
 • Confecționer produse textile
 • Tâmplar universal

Şcoala postliceală:

 • Tehnician electromecanic auto
 • Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții
 • Tehnician hotelier
 • Agent turism-ghid
 • Creator – proiectant îmbrăcăminte
 • Stilist
« »

Comments are closed.