Bun venit

vuia_fara_IES1966-2016 – A 50-a ANIVERSARE A LICEULUI!

Str. Constantin Brâncoveanu nr.12/A
Oradea, Bihor
Telefon: 0359/425667, 0359/425668
Fax: 0259/417829
E-mail: ct_vuia@yahoo.com
Facebook

Olimpiada Națională – Aria curriculară Tehnologii – Domeniul Construcții, Instalații și Lucrări Publice

SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE LA 16.02.2024

BROȘURA DE INFORMARE PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 ÎN ROMÂNIA

Oferta educațională pentru anul școlar 2024-2025


Descrierea calificărilor profesionale

Calendarul examenului național de bacalaureat 2024, sesiunea iunie-iulie.

 • 03 – 07 iunie 2024 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 07 iunie – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 17 – 19 iunie 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 – 21 iunie 2024 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 01 iulie 2024 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 02 iulie 2024 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 04 iulie 2024 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 05 iulie 2024 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 08 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)
 • 09 – 11 iulie 2024 – Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale

OME 6156 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2024

Calendarul înscrierilor – 2024

– Liceu zi:

11-12, 15-22 iulie 2024 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere (la școala gimnazială)  
24 iulie 2024 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a  
25 – 30 iulie 2024 Depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” Oradea  

– Învățământul profesional dual și de stat:

Situația locurilor libere la școala profesională dual/stat după etapa I de repartizare

Calendarul înscrierilor:

Etape de înscriere Învățământ dual / Învățământ de stat  
Etapa I
 • 01-05 iulie 2024 Înscrierea candidaților pe baza fișei de înscriere (doar elevii cu situația școlară încheiată și promovați);
 • 05 iulie 2024 Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional și dual;
 • 15 – 16 iulie 2024 – Derularea probei suplimentare  de admitere în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri;
 • 16 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere;
 • 17 iulie 2024 – Depunerea contestațiilor / Afișarea rezultatelor probei de admitere în urma rezolvării contestațiilor;
 • 18 iulie 2024 – Afișarea  listei candidaților admiși și  a celor respinși la învățământul profesional/dual;
 • 23 – 26 iulie 2024 Depunerea dosarelor de înscriere a candidaților declarați admiși, la sediul colegiului;
 • 31 iulie 2024 Afișarea listei cu candidații înmatriculați  și a locurilor libere pentru etapa a II-a.
Etapa a II-a
 • 02 – 05 august 2024 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ;
 • 05 august 2024 Afișarea la sediul colegiului a listei candidaților înscriși în învățământul profesional și dual.
 • 07 – 08 august 2024 Derularea probei suplimentare  de admitere în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri;
 • 08 august 2024 – Afișarea rezultatelor probei suplimentare;
 • 09 august 2024 Depunerea contestațiilor / Afișarea rezultatelor probei de admitere în urma rezolvării contestațiilor;
 • 13 – 14 august 2024 Depunerea dosarelor de înscriere la sediul unității a candidaților declarați admiși;
 • 14 august 2024 Afișarea de către unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere.

Dosarul de înscriere va conține:
–   fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;
–   copie după certificatul de naștere;
–   adeverința cu notele și media generală obținute la evaluarea națională (dacă este cazul);
–   foaia matricolă clasele V-VIII – copie și original;
–   fișa medicală.
Detalii privind locurile disponibile la Colegiul Tehnic „TRAIAN VUIA” le găsiți aici.
Detalii despre programul educațional – ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL se regăsesc pe www.sebpo.ro – Scoala Profesionala Eurobusiness

_____________________________________________________________________________

TEL VERDE 0800801100 – telefon gratuit pentru semnalarea tuturor neregulilor apărute în organizarea și derularea examenelor naționale.
http://www.educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție.

Comments are closed.