Bun venit

vuia_fara_IES1966-2016 – A 50-a ANIVERSARE A LICEULUI!

Str. Constantin Brâncoveanu nr.12/A
Oradea, Bihor
Telefon: 0359/425667, 0359/425668
Fax: 0259/417829
E-mail: ct_vuia@yahoo.com
Facebook

Dosarele admise pentru înscrierea la liceu curs de zi – 25-07-2023

Lista candidaților declarați admiși la școala profesională dual/stat, după etapa I de repartizare – an școlar 2023-2024

Rezultatele examenelor de diferență – transfer elevi

SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE LA 16.02.2024

BROȘURA DE INFORMARE PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 ÎN ROMÂNIA

Oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024


Descrierea calificărilor profesionale

Calendarul examenului național de bacalaureat 2023 august-sept.

 • 17 – 24 iulie 2023 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 7 – 8 august 2023 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 august 2023 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9 august 2023 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 10 – 11 august 2023 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 16 august 2023 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 17 august 2023 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 18 august 2023 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 21 august 2023 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 25 august 2023 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)
 • 26 – 28 august 2023 – Rezolvarea contestațiilor
 • 29 august 2023 – Afișarea rezultatelor finale

Ordin privind organizarea examenului național de bacalaureat 2023

Conform Ordinului ministrului educației nr. 4438/12.06.2023, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale pentru examenul de bacalaureat 2023 se echivalează cu notele obținute pe parcursul anilor de studiu, conform Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – 2023.

Anunț depunere contestatii bac – iunie-iulie 2023
Model cerere contestatii 2023

Calendarul înscrierilor – 2023

– Liceu zi:

06-07, 10-14 iulie 2023 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere (la școala gimnazială)  
19 iulie 2023 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a  
20 – 25 iulie
2023
Depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” Oradea  

– Învățământul profesional dual și de stat:

Situația locurilor libere la școala profesională dual/stat după etapa I de repartizare

Calendarul înscrierilor:

Etape de înscriere Învățământ dual / Învățământ de stat  
Etapa I
 • 3-7 iulie 2023 Înscrierea candidaților pe baza fișei de înscriere (doar elevii cu situația școlară încheiată și promovați);
 • 7 iulie 2023 Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional și dual;
 • 13 iulie 2023 – Derularea probei suplimentare  de admitere în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri / Afișarea rezultatelor probei suplimentare;
 • 14 iulie 2023 – Depunerea contestațiilor / Afișarea rezultatelor probei de admitere în urma rezolvării contestațiilor;
 • 17 – 20 iulie 2023 Depunerea dosarelor de înscriere a candidaților declarați admiși la sediul colegiului;
 • 24 iulie 2023 Afișarea listei cu candidații înmatriculați  și a locurilor libere pentru etapa a II-a.
Etapa a II-a
 • 25 – 27 iulie 2023 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ;
 • 27 iulie 2023 Afișarea la sediul colegiului a listei candidaților înscriși în învățământul profesional și dual.
 • 31 iulie 2023 Derularea probei suplimentare  de admitere în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri / Afișarea rezultatelor probei suplimentare;
 • 01 august 2023 Depunerea contestațiilor / Afișarea rezultatelor probei de admitere în urma rezolvării contestațiilor;
 • 03 – 04 și 07 august 2023 Depunerea dosarelor de înscriere la sediul unității a candidaților declarați admiși;
 • 07 august 2023 Afișarea de către unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere.

Afișarea repartiției pentru etapa I, în urma departajării pe baza mediei de admitere, se va face în data de 14 iulie 2023 ora 14, la avizierul școlii.

Dosarul de înscriere va conține:
–   fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;
–   copie după certificatul de naștere;
–   adeverința cu notele și media generală obținute la evaluarea națională (dacă este cazul);
–   foaia matricolă clasele V-VIII – copie și original;
–   fișa medicală.
Detalii privind locurile disponibile la Colegiul Tehnic „TRAIAN VUIA” le găsiți aici.
Detalii despre programul educațional – ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL se regăsesc pe www.sebpo.ro – Scoala Profesionala Eurobusiness

_____________________________________________________________________________

TEL VERDE 0800801100 – telefon gratuit pentru semnalarea tuturor neregulilor apărute în organizarea și derularea examenelor naționale.
http://www.educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție.

Comments are closed.