Categorie: Prezentare

Parteneri de practică


Descriere meserii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalii despre meserii găsiţi aici.
Mergi la inceput

Specializări

Şcoala noastră are următoarele specializări:
Liceu:

 • profil real:
  • Matematică – Informatică
 • profil tehnic:
  • Tehnician de telecomunicaţii
  • Tehnician în automatizări
  • Tehnician electronist
  • Tehnician electrician electronist auto
  • Tehnician proiectant CAD
  • Tehnician în instalaţii electrice
  • Tehnician electromecanic
  • Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
  • Tehnician electrotehnist
  • Tehnician în transporturi
  • Tehnician mecatronist
  • Tehnician designer vestimentar
  • Tehnician în industria textilă
 • profil servicii:
  • Tehnician în turism
  • Tehnician în hotelărie
  • Tehnician în administraţie
  • Tehnician în activităţi economice
  • Organizator banqueting
  • Coafor stilist

Şcoala profesională de 3 ani:

 • Electronist aparate și echipamente
 • Electronist rețele de telecomunicații
 • Electrician exploatare joasă tensiune
 • Electromecanic utilaje și instalații industriale
 • Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
 • Operator la mașini cu comandă numerică
 • Mecanic auto
 • Tinichigiu vopsitor auto
 • Sculer-matrițer
 • Lucrător hotelier
 • Bucătar
 • Comerciant – vânzător
 • Confecționer produse textile
 • Tâmplar universal

Şcoala postliceală şi de maiştri:

 • Tehnician electromecanic auto
 • Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții
 • Tehnician hotelier
 • Agent turism-ghid
 • Creator – proiectant îmbrăcăminte
 • Stilist
 • Maistru tâmplar mobilă și binale

Istoric

Şcoala noaststatuia2ră a fost înfiinţată la 1 septembrie 1966 sub denumirea de „Liceul industrial pentru construcţii de maşini”, având două clase la cursul de zi şi două la cursul seral, cu specializările: „tehnologia construcţiilor de maşini” şi „maşini şi aparate electrice”. A fost primul liceu industrial înfiinţat în judeţul Bihor.

Având o evoluţie dinamică, şcoala şi-a mărit în timp atât numărul de clase, cât şi specializările, schimbându-şi de câteva ori şi denumirea. Astfel, pe lângă specializările tehnologia construcţiilor de maşini şi maşini şi aparate electrice, au apărut specializări ca: sculer matriţer, mecanic auto, forjor tratamentist, mecanic maşini şi utilaje, prelucrător cu tehnici de precizie, electrician întreţinere şi reparaţii în construcţii de maşini.

În aceşti ani, denumirea şcolii s-a schimbat astfel:

 • din 1976 se schimbă denumirea în „Liceul de mecanică nr. 1”;
 • din 1977 devine „Liceul industrial nr. 1”;
 • din 1979 îşi schimbă denumirea în „Grup şcolar industrial pentru construcţii de maşini”;
 • din 1993 se transformă în Grup Şcolar „Traian Vuia”;
 • din 2001 a devenit Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, denumire pe care o deţine şi în prezent.

În 1990 s-au schimbat o parte din specializări, s-a înfiinţat Şcoala postliceală, iar din 1991 s-a înfiinţat Şcoala de şoferi.

În prezent funcţionează 72 clase cu aproximativ 2100 elevi şi cuprinde: liceu – curs de zi şi frecvenţă redusă, şcoala de arte şi meserii şi şcoala postliceală.

Oferta educaţională

 

Pentru descrieri ale meseriilor click aici.
Lista partenerilor de practică o găsiţi aici.