Proiect ROSE

Prezentare Proiect ROSE – Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea
Prezentare proiect ROSE – subproiectul ȘANSE
Invitație pentru selecția în echipa de implementare

ACTIVITĂȚI:

I.2. Activități de orientare în carieră

 1. a) Aceste activități vin în sprijinul obiectivului principal al proiectului, deoarece una dintre problemele cu care se confruntă absolvenții învățământului tehnic, este alegerea traseului profesional pe care doresc să îl urmeze, indiferent dacă aceasta se referă la un viitor loc de muncă sau la continuarea studiilor.
 2. b) Activitățile de orientare în carieră se corelează cu obiectivul nr. 1 al proiectului și urmăresc descoperirea potențialul interior al elevilor, conștientizarea propriilor resurse, ceea ce îi va sprijini în luarea unor decizii conștiente și cât mai realiste, încât riscul părăsirii locului de muncă la scurt timp de la angajare sau a formei de învățământ aleasă să scadă.

Resurse materiale: cărți de specialitate, laptop, video-proiector, platforme de orientare profesională, fișe de lucru, chestionare tip pentru orientare în carieră etc.

 1. e) Durata și locul de desfășurare: Activitatea se va desfășura pe toată durata proiectului – 3 ani –

Anul I grupul tintă este format din 100 de elevi din care participă la ore de consiliere 5 grupe de elevi a 20 elevi/grupă, un total de 100 elevi din care 40 elevi clasele a XII-a și a XIII-a seral, 2 grupe  participă la 3ore /an/ grupă respectiv 6 ore/an și 3 grupe a 20 elevi/grupă participă la  2ore /an de consiliere în carieră, respectiv 6ore/an, în total anul I, 6 ore /an clasele a IX-a, a X-a și a XI- a zi și XI-seral. Total 12 ore/an.

I.3. Dezvoltarea abilităților socio-emoționale

 1. a) Activitățile de dezvoltare a abilităților socio-emoționale urmăresc creșterea motivației pentru învățare, analizarea posibilităților personale de dezvoltare a elevilor, astfel încât aceștia să realizeze o corelare între potențial, obiective și performanțe.

Această activitate va urmări optimizarea unor aspecte precum: identificarea și eliminarea problemelor de comportament și emoționale;

 • comunicarea asertivă;
 • dezvoltarea empatiei;
 • îmbunătățirea abilităților sociale;
 • gestionarea situațiilor de stres;managementul timpului.

Resurse materiale: fișe test, chestionare, platforme on-line, filme educaționale, laptop, videoproiector etc.

Atribuții și responsabilități: Consultantul are rolul de:

 • evaluare a intereselor și a profilului de personalitate a elevilor;
 • ghidare a elevilor în autocunoaștere;
 • pregătire a materialelor (chestionare, fișe de lucru, fișe de evaluare);
 • organizare a întâlnirilor cu profesioniști.
 1. e) Durata și locul de desfășurare: Activitatea de consiliere socio-emoțională se va desfășura pe toată durata proiectului – 3 ani . Grupul țintă este format din 100 de elevi în anul I de proiect.

-anul I la clasele a XII-a 2 grupe a 20 elevi/grupă care participă la ore de consiliere socio-emoțională 3ore/grupă, respectiv 6 ore/an iar  la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a  3 grupe de 20 elevi astfel: clasa a IX-a și 4ore/grupă/an,  clasele a X-a, clasa  a XI-a 3ore/grupă=6 ore, respectiv, 10 ore/an clasele a IX-a, a X-a și a XI-a  .Total ore dezvoltarea abilităților socio-emoționale 16 ore/an.

II. Activități extracurriculare

În lunile mai-iunie s-au desfășurat activitățile II.4-Ateliere tematice, 23 ateliere la care au participat 100 de elevi din grupul țintă clasele IX-XII desfășurate de 20 profesori facilitatori, costurile salariale sunt 10587 lei.

II. 4. Ateliere tematice

Activitățile atelierelor vizează dezvoltarea creativității elevilor, a abilităților de comunicare, competentelor ecologice și de învățare pe tot parcursul vieții, fiind corelate cu activitățile I.2 și I.3.

a) tematica atelierelor:

-atelier 1- dezvoltarea creativității prin  activități de estetica și igiena corpului omenesc, 3 activități/an

-atelier 2-activități pentru dezvoltarea în carieră, 2 activități/an

-atelier 3-activități de dezvoltare personală prin teatru, 3 activități pe an

-atelier 4- activități de artă teatrală dezvoltarea abilităților de comunicare în limba franceză și limba engleză prin jocul didactic, 3 activități/an

-atelier 5-activități de dezvoltare a competențelor digitale, 2 activități /an

-atelier 6- activități de dezvoltare a competențelor transdisciplinare, 2 activități/an

-atelier 7- dezvoltarea abilităților de antreprenoriat, 2 activități/an

-atelier 8- dezvoltarea spiritului civic-activități de cunoaștere a legilor și dreptului omului, 2 activități /an

-atelier 9- activități sportive pentru formarea abilităților de a trăi sanatos, 2 activități/an

-atelier 10- dezvoltarea competențelor tehnice-activități transdisciplinare, 2 activități /an

Atelierele s-au desfășurat astfel:

 • au  fost organizate 23 ateliere/an în la care au participat 20 elevi/atelier. Au participat la activități elevi din grupul țintă care au optat pentru ce ateliere participă, activitățile au fost desfășurate de 2 profesori facilitatori, pe o durată de 3 ore/atelier. În total la activități au participat 20 profesori.

ATELIERE TEMATICE II.4-S.A.N.S.E (ROSE)

 

Facebook proiect

 


Anunț achiziții proiect ROSE – postat în 27.11.2020

Invităm toți furnizorii care au ca obiect de activitate furnizarea de bunuri din categoria celor de mai jos și care dispun de capacitatea tehnică și profesională necesară, să depună oferte de preț pentru următoarele achiziții:

Rechizite, materiale consumabile, diplome

Anunt participare rechizite, premii ateliere tematice
Invitatie de participare – Rechizite, materiale consumabile – ateliere tematice
Rechizite, materiale consumabile – ateliere tematice – format editabil

Echipamente IT

Echipamente multimedia

Mobilier

Notificări privind rezultatul evaluării ofertelor

« »

Comments are closed.