Anunțuri

Anunț licitație pentru închirierea spațiului cu destinația de cantină de incintă cu servicii de catering, situat în incinta Colegiului Tehnic „Traian Vuia”Oradea, str.Gonstantin Brincoveanu 12/A.


Anunț concurs ocupare posturi


Examen promovare pedagog scolar

« »

Comments are closed.