Categorie: Fără categorie

Hotărâri C.A.

An școlar 2018-2019

Hotărâri ale Consiliului de Administrație din 08.05.2019

Hotărâri ale Consiliului de Administrație din 19.04.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie din 27.03.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie din 05.03.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie din 22.02.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie din 08.02.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie din 01.02.2019

Hotarari ale Consiliului de Administratie din 13.12.2018

Hotarari ale Consiliului de Administrație din 29.10.2018

Hotarari ale Consiliului de Administrație din 03.10.2018

Hotarari ale Consiliului de Administrație din 20.09.2018

Hotarari ale Consiliului de Administrație din 06.09.2018

 

 

Orar

 

Orarul fiecărei clase

Orarul fiecărui profesor

Posterul profesorilor

Posterul claselor

Serviciul pe școală pe ore CURTE

Serviciul pe școală pe ore CORP A

Serviciul pe școală pe ore CORP B

Stagii practică 2018-2019

Olimpiada tehnică/Concurs meserii

Rezultatele la Concursul pe meserii – faza județeană, după proba practică


Rezultatele la proba scrisă pentru OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII” – FAZA JUDEȚEANĂ – 2019

Rezultatele la proba scrisă pentru CONCURSUL PE MESERII – FAZA JUDEȚEANĂ – 2019


Subiecte si bareme OJ Tehnologii si Concurs pe meserii.rar

Proba practică din cadrul Concursului pe meserii – faza județeană se va susține marți, 26.02.2019, ora 10,00 la Colegiul Tehnic ”TRAIAN VUIA” Oradea

Anunțuri

Anunț ocupare posturi personal nedidactic

 


Anunț licitație pentru închirierea spațiului cu destinația de cantină de incintă cu servicii de catering, situat în incinta Colegiului Tehnic „Traian Vuia”Oradea, str.Gonstantin Brincoveanu 12/A.Examen promovare pedagog scolar

Elevi

Grafic corigente sept-2018

Graficul examenelor pentru elevii amânați


Grafic pregatire suplimentară BAC 2017-2018

Școala profesională – înscriere, probe și examene de admitere

Rezultatele finale pentru admiterea în învățământul profesional dual și de stat-etapa I

Rezultatele după proba suplimentară de admitere în învățământul profesional dual și de stat (proba din data de 29 iunie 2018)

Lista elevilor înscriși la etapa I de admitere școală profesională

Anunț privind proba suplimentară  școala profesională

Tabel cu elevii ce susțin proba suplimentară de admitere la școala profesională

Bacalaureat 2019

Graficul de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat 2019

Examen de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, 2018

27 – 31 mai 2019 – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2019 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
3 – 4 iunie 2019 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
5 – 6 iunie 2019 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
7, 10* – 11 iunie 2019 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
12 – 13 iunie 2019 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 iulie 2019 – Limba și literatura romană – proba Ea) – proba scrisă
2 iulie 2019 – Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
3 iulie 2019 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisa
4 iulie 2019 – Proba la alegere a profilului si specializarii – proba Ed) – proba scrisa
8 iulie 2019 – Afișarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
9 – 12 iulie 2019 – Rezolvarea contestațiilor
13 iulie 2019 – Afișarea rezultatelor finale
* Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în datele de 7 şi 11 iunie 2019.
Sesiunea august – septembrie 2019
15 – 19 iulie 2019 – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
26 iulie 2019 – Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2019 – Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
22 august 2019 – Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
23 august 2019 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
26 august 2019 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă
27, 28 august 2019 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
29 august 2019 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
30 august, 2 septembrie 2019 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
2 – 3 septembrie 2019 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
3 septembrie 2019 – Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)
3 – 6 septembrie 2019 – Rezolvarea contestaţiilor
7 septembrie 2019 – Afişarea rezultatelor finale

Simulare examen de bacalaureat, martie, 2019

Sinteza note simulare bac

Programul examenelor:
11 martie 2019 – simulare LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – proba scrisă
12 martie 2019 – simulare LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ – proba scrisă
13 martie 2019 – simulare Proba obligatorie a profilului (MATEMATICĂ) – proba scrisă
22 martie 2019 – simulare Proba la alegere a profilului – proba scrisă

Anexa_2_OMECTS_4799_Metodologia_bacalaureat

Teme pentru proba practică certificare nivel 3

2018
OMCN
Sculer-matriter
Electrician exploatare joasa tensiune
Mecanic auto
Comerciant-vanzator
Lucrator hotelier
Bucatar

2017
Teme examen proba practică – Electrician exploatare joasă tensiune
Teme examen proba practică – Electronist aparate şi echipamente
Teme examen proba practică – Electronist reţele de telecomunicaţii
Teme examen proba practică – OMCN
Teme examen proba practică – Tâmplar universal

Anunț concurs ocupare posturi

Rezultate finale concurs ocupare posturi

Procese verbale de verificare-aprobare a dosarelor pentru concurs
Anunț concurs ocupare post portar-ingrijitor
Anunț concurs ocupare post secretar
Calendar desfasurare examen ocupare posturi
Fișa cadru secretaar
Fișa post ingrijitor
Fișa post portar

Declarații de avere și interese

Declaratie avere Vilceanu Daniela
Declaratie avere Secara Rodica
Declaratie avere Petrica Adriana
Declaratie interese Petrica Adriana
Declaratie avere Biro Ildiko
Declaratie avere Crosman Draghina
Declaratie avere Iuhas Aurelia
Declaratie interese Vilceanu Daniela
Declaratie interese Secara Rodica
Declaratie interese Biro Ildiko
Declaratie interese Crosman Draghina
Declaratie interese Iuhas Aurelia